Jak napsat větší (>) a menší (<) než na klávesnici PC, notebooku, tabletu (Windows / Android i macOS / iPadOS)

6. 6. 2024

Jak napsat větší a menší znaménka označovaná jako > a Nejde o nic složitého. OS Windows má k dispozici více způsobů, macOS pouze jeden. Možnost zapsání znaků větší a menší závisí na přesném rozložení a typu klávesnice, ale i na operačním systému. Znaménka mají využití hlavně v matematice, kde jsou užívána v různých příkladech pro porovnání menší a větší hodnoty, ale i v HTML kódování.

Jak napsat větší > a menší < než na klávesnici (Windows)

K zápisu znamének větší a menší existuje několik způsobů, a to jak bez numerické klávesnice, tak s ní. K dispozici jsou potom ještě dva, i když méně pohodlné:

Pravý Alt + . pro zápis >: na české klávesnici můžete zapsat znaménko větší, když stisknete a podržíte pravý Alt, označovaný jako AltGr, spolu s klávesou pro zápis tečky nad pravým Altem, kde je samotné znaménko i vyobrazené, stačí tedy stisknout Alt + (.), bez závorek.

Jak napsat větší (>) na klávesnici přes Alt + (.)
Jak napsat větší (>) na klávesnici přes Alt (AltGr) + .
Zdroj fotografie: Uživatelé Dcoetzee, Mysid, Ymulleneers a Azaghal z Belegostu / Creative Commons / CC BY-SA

Pravý Alt + , pro zápis <: znaménko menší zapíšete stejně jako v předchozím bodě, jenom místo klávesy s tečkou stisknete tu pro zápis čárky, kde je znaménko opět vyobrazeno, tedy Alt + (,), bez závorek.

Jak napsat menší (
Jak napsat znak menší (<) na klávesnici přes Alt (AltGr) + ,
Zdroj fotografie: Uživatelé Dcoetzee, Mysid, Ymulleneers a Azaghal z Belegostu / Creative Commons / CC BY-SA

Levý Alt + 62 pro zápis >: znaménko větší lze zapsat i pomocí numerické klávesnice (je vpravo a neobsahuje písmena), stačí stisknout a podržet levý Alt a postupně zmáčknout čísla 6 a 2, tedy Alt + 62.

Jak napsat větší (>) na numerické klávesnici přes Alt + 62
Jak napsat znak větší (>) na numerické klávesnici přes Alt + 62
Zdroj fotografie: Uživatelé Dcoetzee, Mysid, Ymulleneers a Azaghal z Belegostu / Creative Commons / CC BY-SA

Pravý Alt + 60 pro zápis <: znaménko menší vytvoříte stejně, jak je to popsáno v předchozím bodě, jenom tentokrát zmáčknete k Altu čísla 6 a 0, tedy Alt + 60.

Jak napsat znak menší (<) na numerické klávesnici přes Alt + 60
Zdroj fotografie: Uživatelé Dcoetzee, Mysid, Ymulleneers a Azaghal z Belegostu / Creative Commons / CC BY-SA

Shift + (.) pro zápis >: na anglické klávesnici funguje zapsání obdobně jako na české, jen musíte stisknout a podržet klávesu Shift (je jedno, zda pravou nebo levou, obě fungují stejně) a k ní stisknout klávesu pro zápis tečky, na níž je znak i vyobrazen, tedy Shift + (.), bez závorek.

Jak napsat větší (>) na anglické klávesnici přes Shift + (.)
Jak napsat znak větší (>) na anglické klávesnici přes Shift + .
Zdroj fotografie: Uživatelé Dcoetzee, Mysid, Ymulleneers a Azaghal z Belegostu / Creative Commons / CC BY-SA

Shift + (,) pro zápis <: znak menší na anglické klávesnici napíšete stejně jako v předchozím bodě, akorát místo klávesy s tečkou stiskněte k Shiftu klávesu s čárkou, kde je opět znak vyobrazen, tedy Shift + (,).

Jak napsat menší (
Jak napsat znak menší (<) na anglické klávesnici přes Shift + ,
Zdroj fotografie: Uživatelé Dcoetzee, Mysid, Ymulleneers a Azaghal z Belegostu / Creative Commons / CC BY-SA

Virtuální klávesnice: jestliže nemáte k dispozici fyzickou klávesnici, případně není funkční nebo připojená, využijte virtuální v systému a postupujte stejně jako na běžné klávesnici (numerickou klávesnici případně zapnete v nabídce „Možnosti”).

Všechny popsané způsoby pro znaménka větší a menší fungují na všech typech počítačů, ať už jde o stolní nebo notebooky, a bez ohledu na jejich značku. Můžete tak mít Lenovo, Asus, Acer, Dell a další.

Jak napsat větší > a menší < než na klávesnici (macOS)

Klávesnice počítačů Apple, ať stolních nebo notebooků, nemají klasickou klávesu Alt, namísto ní jsou dvě, a sice Option a Command, ale pro psaní znaků stačí znát jenom první z nich:

Option + . pro zápis >: na počítačích s macOS napíšete znaménko větší stisknutím a podržením klávesy Option (běžně levý Alt) spolu se stisknutím klávesy s tečkou, kde je i znak > vyobrazen, tedy Option + (.).

Option + , pro zápis <: zápis menšího znaménka funguje stejně jako v předchozím bodě, jen tentokrát ke klávese Option stisknete klávesu s čárkou, kde je znak > vyobrazen, tedy Option + (,).

Jak napsat větší > a menší < než na iPadu a jiném tabletu

Jestliže k zařízení máte připojenou fyzickou klávesnici, postupujte stejně jako na počítači (pro WindowsOS tlačítko Alt, pro iPadOS klávesa Option), nebo můžete využít virtuální klávesnici v systému.

Jak napsat větší > a menší < než ve Wordu, Excelu a PowerPointu

Zápis znamének větší a menší by měl v programech, dokumentech, aplikacích i na internetu fungovat stejně. V Microsoft Office můžete navíc znaménka vložit i jako speciální znaky, a to tímto způsobem:

  1. vlevo nahoře najděte panel nástrojů (ta lišta úplně nahoře)
  2. klikněte na „Vložení”
  3. úplně vpravo najděte položku „Symbol”
  4. vyberte znaménko větší nebo menší (bývají úplně nahoře u čísel)
  5. potvrďte vložení tlačítkem „Vložit”

Kdy větší > a menší < než nejčastěji využijete

  • matematika: znaménka větší a menší mají využití především v matematických příkladech, kdy určují větší či menší hodnotu
  • HTML kódování: v oboru IT, pokud se jedná o HTML, využívají kodéři znaky větší a menší v různých zápisech kódů

Ohodnoťte článek!

Průměrné hodnocení / 5. Počet hlasů:

Zatím článek nikdo neohodnotil, buďte první!